Нашите специалисти

 
Анелия Кръстева  е управител на занималня „Знам и мога”

Като ръководител работи активно, използвайки  на практика различни  съвременни и иновационни методи, извънкласни форми на подготовка, отдих и адаптация на деца и ученици. Тя е магистър по начална педагогика /ПУ„П. Хилендарски” гр. Пловдив/ с Първа професионално-квалификационна степен. Член на „Съюза на учените”. В продължение  23 години е начален учител  в VІ ОУ ”Свети Никола”, град Стара Загора. Тя дава своя принос и при подготовката на студенти по начална педагогика, като  базов учител към Факултета по начална и предучилищна педагогика към Тракийския университет в града. Участва в различни проекти. В работата си като професионален учител  винаги се ръководи от правилото, че децата са нашето бъдеще  и възпитанието им се изгражда както в семейството и училището, така също и във формите за извънкласна и извънурочна дейност.
Кайрене Мокин Хазаросян е базов учител с отлични професионални умения и подход към децата. Тактична и търпелива, тя работи с децата докато леко и неусетно овладеят учебното съдържание. Педагог от висок клас, с богат и разнообразен опит, тя е иновативна и високоефективна. Обичана и предпочитана от малки и големи ученици - очаква вашите слънца.

Няма коментари: